Quảng cáo gợi cảm, thế giới “thuần thục”, Việt Nam “lục đục”

Một chiến dịch truyền thông thành công trước khi làm nổi bật tính năng của sản phẩm thì trước hết phải đánh thức cảm xúc của người xem. Hiệu quả lớn nhất mà yếu tố cảm xúc đem lại chính là sự kết nối giữa nhãn hàng và người tiêu dùng. Gần Tết chúng ta