vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Nhằm triển khai cụ thể, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 21/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844). Vừa qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã có quyết định phê duyệt Đề cương  đề án Tổ hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2024 – 2030.

Những năm gần đây tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đi vào thực tiễn cuộc sống

Theo nội dung thì đề cương, đề án giúp đẩy mạnh, dẫn dắt, điều phối phong trào đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Trà Vinh; phát huy tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, kỹ thuật, năng lượng, công nghệ sinh học và môi trường.

Cùng với đó, tạo kết nối các nguồn lực, lấy khoa học và công nghệ làm cốt lõi, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tập trung, thị trường ứng dụng khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, mở rộng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế đi vào chiều sâu và thu hút nguồn lực quốc tế, hình thành vườn ươm, kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Những nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2024 – 2030

Việc thông qua, ban hành Đề cương  đề án Tổ hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, sẽ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và các vườn ươm được thúc đẩy hoạt động, lan toả mạnh mẽ 

Đề án xác định mục tiêu cụ thể và chia làm 2 giai đoạn: Từ nay đến năm 2025 là xây dựng 01 cơ sở ươm tạo công nghệ cho các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ. Hàng năm hỗ trợ tối thiểu 5 dự án và tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước là 30%/năm. Hợp tác ít nhất 2 quỹ đầu tư, hỗ trợ kết nối đầu tư 3 dự án/năm, hợp tác tối thiểu 3 địa phương/năm, hợp tác 01 tổ chức quốc tế/năm về đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng 01 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tập trung về các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh Trà Vinh. Kết nối thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với các hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh, thành phố trên cả nước và quốc tế. Qua đó, tạo lợi thế cho Trà Vinh trở thành trung tâm trung gian giải quyết thách thức sáng tạo, đổi mới sáng tạo mở.

Với nhiều chính sách tạo hành lang, cơ chế thông thoáng. Đến năm 2030, Trà Vinh sẽ là tỉnh phát triển ở mức trung bình cao

Cũng trong giai đoạn này, hình thành, vận hành trung tâm tổ chức hội thảo định kỳ, tập huấn, định hướng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm đào tạo nhân sự cho các cơ quan quản lý, các đơn vị có liên quan, tổ chức, cá nhân thụ hưởng từ ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng tuần, hàng tháng, quý và hàng năm (hướng đến hoạt động 24/7 từ 2026).

Đến 2030 hình thành 01 khu liên hợp không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có chức năng, dịch vụ hỗ trợ tập trung, toàn diện cho các thành phần trong hệ sinh thái về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hàng năm hỗ trợ không gian làm việc chung tối thiểu 5 dự án/doanh nghiệp và 01 vườn ươm khởi nghiệp.

Song song, Trà Vinh trở thành trung tâm xúc tiến đầu tư thế hệ mới cho kinh tế tri thức và trung tâm kết nối, hạ tầng phục vụ cho kinh tế công nghệ, thử nghiệm, trải nghiệm những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới dựa trên công nghệ, sáng tạo trong các lĩnh vực, xúc tiến được tối thiểu 1 dự án quốc tế/năm.

Đến 2030 hoàn thành Tổ hợp đổi mới sáng tạo Trà Vinh quy mô lớn, tương xứng là “Đặc khu đổi mới sáng tạo – Tra Vinh Innovation Zone” với đầy đủ Khu làm việc, khu nghiên cứu, khu giải trí, nhà ở chuyên gia, khu nhà xưởng công nghệ, khu dịch vụ tập trung, khu hội thảo hội nghị chất lượng cao, thử nghiệm, thí nghiệm, …”.

Trà Vinh đang từng ngày đổi mới

Cùng với những nhiệm vụ cụ thể đã nêu, Đề cương, đề án Tổ hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh đưa ra đối tượng tham gia là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ,… Các chính sách liên quan đến hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang áp dụng tại Trà Vinh.

Như vậy, với việc thông qua và ban hành Đề cương, đề án Tổ hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tỉnh Trà Vinh đã có những hành động mạnh mẽ, thiết thực, tạo ra môi trường, nền tảng để khởi nghiệp ĐMST đi vào cuộc sống, giúp Trà Vinh thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đặt ra.

Vnstarup

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.