vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Lễ trao bằng được tổ chức sau 6 năm thành lập Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là 3 tiến sĩ đầu tiên do Học viện đào tạo.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Lễ trao bằng tiến sĩ của Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết lứa nghiên cứu sinh đầu tiên tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong học tập và nghiên cứu của các tân Tiến sĩ, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Học viện.
Nhấn mạnh nhân lực khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong tiềm lực chung quốc gia, Bộ trưởng cho hay bên cạnh đào tạo nhân lực các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, xã hội nhân văn, việc đào tạo nhân lực phục vụ công tác quản lý khoa học cũng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo Bộ trưởng, việc tổ chức các nhiệm vụ khoa học ngày càng phức tạp nhằm đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đòi hỏi đội ngũ quản lý khoa học công nghệ cần phải chuyên nghiệp hơn, được đào tạo, bồi dưỡng liên tục, bám sát thực tiễn. Do đó từ năm 2021, Học viện được giao là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia về đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đến năm 2030. Học viện cũng tổ chức đào tạo tiến sĩ đối với chuyên ngành quản lý khoa học.

PGS. TS Trần Văn Nghĩa, Phó giám đốc Học viện (ngoài cùng bên phải) trao bằng cho 3 tân tiến sĩ

PGS.TS Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện, kỳ vọng các tân tiến sĩ tiếp tục đóng góp cho ngành, lĩnh vực chuyên môn bằng những công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học có giá trị.

Như Quỳnh

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.