vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Có đến 6.7% kỳ lân toàn cầu đến từ khởi nghiệp giao thông vận tải
Sự tồn tại của kỳ lân chứng tỏ rằng có khả năng mở rộng giải pháp và đầu tư sẵn có trong một ngành nhất định. Vì vậy, chúng tôi đưa ra bài kiểm tra này về sự phân bố của các kỳ lân giữa các ngành, và khảo sát cho thấy Startup ngành Giao thông vận tải đang chuyển mình.


Năm 2023, theo khảo sát của Startupblink không thấy có sự thay đổi lớn nào trong việc phân bổ kỳ lân trong các ngành công nghiệp. Thêm một năm nữa, Phần mềm và Dữ liệu là ngành có nhiều kỳ lân, chiếm 39,4% tổng số kỳ lân. Fintech đứng thứ hai, giống như năm ngoái, với 20,6% số kỳ lân, ngành thứ 3 có nhiều kỳ lân nhất, Thương mại điện tử & Bán lẻ tự hào với 12,1% kỳ lân. Khi xem xét ngành nào có nhiều kỳ lân nhất điều đó cho thấy sự liên quan đến quy mô của ngành (tức là tỷ lệ phần trăm kỳ lân trong một ngành, liên quan đến tỷ lệ phần trăm các công ty khởi nghiệp đang hoạt động trong cùng ngành), và năm 2023 được xem là xu thế triển vọng của ngành vận tải với 6,7% kỳ lân được xác lập trong tổng số kỳ lân thế giới, điều đó chứng tỏ lĩnh vực vận tải đã dần chiếm ưu thế trong quá trình dịch chuyển từ các công ty truyền thống sang các startup có khả năng vượt qua khả năng quản trị và sự thiếu thốn về hạ tầng.

Việt Nam dành 657.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2024, chủ yếu cho hạ tầng giao thông vận tải

Theo baochinhphu.vn Việt Nam sẽ dồn nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, trong những năm vừa qua, việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đã được thúc đẩy, tạo ra phong trào, xu thế, “không chỉ Trung ương mà địa phương cũng làm được”. Năm 2021-2022 là giai đoạn khởi động, chuẩn bị và phê duyệt dự án, năm 2023 triển khai đồng loạt, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm.

Cùng với hiệu quả thúc đẩy động lực tăng trưởng, việc tập trung giải ngân đầu tư công, với các dự án giao thông được đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, giảm giá thành đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; tạo không gian phát triển mới vì đường đi đến đâu, mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là phát triển công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ…

Phương tiện tương lai, cần một hạ tầng tương lai

Đại diện Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho biết tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2030 lên tới 2.069 nghìn tỷ đồng (hơn 2 triệu tỷ). Việt Nam có lợi thế về đường Bộ, đường thuỷ và đường hàng không là cơ hội và cũng là thách thức cho phát triển hạ tầng cũng như phương tiện giao thông thế hệ mới. Giao thông và hạ tầng số luôn là những hạ tầng chiến lược cho mỗi quốc gia và đổi mới sáng tạo là giải pháp thúc đẩy thực thi chiến lược quốc gia một cách hiệu quả với chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất. Đây vừa là động lực vừa là nguồn lực to lớn và cũng là cơ hội để Startup tham gia chuỗi giá trị ngành GTVT cũng như tận dụng lợi thế công nghệ nhằm giảm chi phí tăng hiệu quả đầu tư cho Ngành, từ đó cho thấy việc hinh thành và phát triển vườn ươm công nghệ và cơ chế thử nghiệm cho các loại hình giao thông mới bao gồm cả hạ tầng chiến lược là một nhu cầu khách quan và có tầm quan trọng quốc gia.

Câu Tiễn

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.