vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Khi xã hội chuyển đổi từ trạng thái tập trung sang trạng thái phi tập trung ở phạm vi toàn cầu, thì sự hình thành các cộng đồng  khởi nghiệp, sáng tạo, công nghệ toàn cầu không còn là vấn đề trên nền tảng số, và khi đó sức mạnh, giá trị của cộng đồng là vô tận. Hãy trở thành lãnh đạo cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo để cùng “mãnh liệt tinh thần khởi nghiệp”.

Techfest Việt Nam – Nơi ươm tạo nhiều lãnh đạo cộng đồng kiệt xuất

Lãnh đạo cộng đồng là một chức danh được trao cho một người hoặc một nhóm được coi là đại diện của một cộng đồng. Họ thường được coi là người có ảnh hưởng cũng như người hành động vì lợi ích của mọi người bằng cách giải quyết vấn đề và nêu ra những vấn đề quan trọng để tạo nên sự thay đổi cần thiết. Họ tập trung vào việc gắn kết mọi người lại với nhau để hướng tới mục tiêu chung trong cộng đồng của họ.

Sau đây là mười phẩm chất sẽ tạo nên một nhà lãnh đạo cộng đồng tuyệt vời:

  1. Nhận thức về bản thân

Phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất tạo nên một nhà lãnh đạo cộng đồng có phẩm chất tuyệt vời là họ có khả năng tự nhận thức. Họ hiểu rằng trước khi có thể lãnh đạo người khác, trước tiên họ phải biết về khả năng của chính mình. Họ cần nhận thức rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình và không nên ngại yêu cầu giúp đỡ.

  1. Ham học hỏi và thích nghi

Một nhà lãnh đạo cộng đồng biết rằng họ bị hạn chế về kiến ​​thức và kinh nghiệm. Họ hiểu rằng quan điểm của họ không phải là quan điểm duy nhất hiện diện trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy, họ cố gắng tìm hiểu thêm từ nhiều người khác nhau và sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất hoặc lời khuyên nào và điều chỉnh cho phù hợp.

  1. Sự đồng cảm
Đồng cảm là cốt lõi của đoàn kết

Các nhà lãnh đạo cộng đồng được biết đến là những cá nhân đồng cảm, nghĩa là họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác mà không cần nghe thấy. Thông thường, bằng cách xem xét tình hình, các nhà lãnh đạo cộng đồng sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động để giải quyết mọi việc. Hơn nữa, sự đồng cảm là yếu tố dẫn đến khả năng lãnh đạo tốt hơn vì nó cho phép xác nhận quan điểm liên quan đến tất cả các bên liên quan đến một tình huống.

  1. Trung thực và liêm chính

Nếu một người không thể đáng tin cậy thì anh ta không bao giờ có thể được coi là một nhà lãnh đạo. Có thể hiểu đơn giản và dễ hiểu rằng đáng tin cậy và trung thực là đặc điểm nổi bật của mọi nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo cũng là một người chính trực, sống với những nguyên tắc đạo đức đã được đặt ra. Do đó, đối với một nhà lãnh đạo cộng đồng giỏi, họ phải là người đáng tin cậy đối với cộng đồng và những người lắng nghe họ. Họ thậm chí nên tạo ra những không gian an toàn để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận lành mạnh và thực hiện những thay đổi theo hướng tốt hơn. Và hãy luôn nhớ rằng với bất kỳ hình thức trung thực và chính trực nào, niềm tin sẽ bị phá vỡ và họ sẽ bắt đầu đánh mất sự tôn trọng của mọi người.

  1. Cống hiến cho một mục đích

Một nhà lãnh đạo cộng đồng tuyệt vời cũng là một người cống hiến. Anh không bao giờ quên gốc rễ của những nguyên nhân đã đưa anh đến con đường trở thành nhà lãnh đạo cộng đồng. Do đó, họ luôn cam kết mang lại những thay đổi cho mục tiêu mà họ đã ủng hộ bất kể thời gian cần thiết. Họ luôn tìm cách tiếp tục tình nguyện vì những mục đích có ích cho mọi người. Họ là những người tin tưởng rằng chỉ có lợi ích của cộng đồng mới mang lại lợi ích cho họ.

Một khoán 10 kỷ nguyên số, nổi tiếng về sự đổi mới xây dựng cộng đồng
  1. Dịch vụ

Điều tạo nên một nhà lãnh đạo cộng đồng chất lượng là những dịch vụ họ mang đến cho mọi người thông qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau, giúp mọi người mang đến những trải nghiệm liên quan đến bản thân.

  1. Kỹ năng giao tiếp cá nhân

Đối với một nhà lãnh đạo cộng đồng, điều cần thiết là phải có các kỹ năng giao tiếp tuyệt vời như hòa giải, đàm phán, lắng nghe tích cực và thậm chí là đưa ra những lập luận rõ ràng, cần thiết. Họ cũng phải có kỹ năng hợp tác cho phép họ làm việc thoải mái với các nhà lãnh đạo khác và những loại người khác nhau để tạo ra một không gian hiệu quả. Các nhà lãnh đạo cộng đồng phải có khả năng truyền đạt lý do và những điều nhất định cần thực hiện một cách hiệu quả.

Đào tạo và tự đào tạo là cách để tạo nên phẩm chất Lãnh đạo cộng đồng
  1. Suy nghĩ tiến bộ

Tư duy cầu tiến là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo cộng đồng tuyệt vời, nơi suy nghĩ của họ không cứng nhắc. Họ là những người cởi mở và cầu tiến, luôn cố gắng suy nghĩ sáng tạo để đạt được mục tiêu đã đề ra. Họ cũng tìm cách thu hút thêm nhiều người ủng hộ thế hệ tiếp theo cho mục tiêu của họ vì họ hiểu rằng tương lai là của họ.

  1. Trí tuệ

Lãnh đạo không chỉ là thông minh. Họ phải có trình độ trí tuệ, cảm xúc và trí tuệ xã hội cao để tập hợp các mục tiêu của mình với sự ủng hộ sâu sắc của người dân trong cộng đồng. Các nhà lãnh đạo cộng đồng là những người có tính cạnh tranh, có thể xử lý các tình huống khó khăn chỉ bằng sử dụng trí tuệ của họ.

Đổi mới là phương thức tái tạo động lực tăng trưởng
  1. Động lực

Dấu hiệu của những nhà lãnh đạo cộng đồng vĩ đại là khả năng truyền cảm hứng và động viên mọi người đấu tranh cho sự thay đổi, đấu tranh để cuộc sống của chính họ tốt đẹp hơn. Một nhà lãnh đạo có động lực và truyền cảm hứng, người luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống của người khác là điều tạo nên một nhà lãnh đạo cộng đồng tuyệt vời.

TN-Câu Tiễn

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.