vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã đưa nước ta có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế – văn hóa – xã hội, đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trở thành một quốc gia có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

KNBD

Cơ sở tiếp nhận và dạy nghề cho cộng đồng Khởi Nghiệp Bình Dân

Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế, với chủ trương “KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”, Đảng và Nhà nước ta kế thừa truyền thống nhân đạo của dân tộc, bảo đảm quyền con người; tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Người chấp hành án; Người chấp hành án được hướng nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, tay nghề, được thụ hưởng các thành quả lao động, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong thời gian cải tạo. Cụ thể một số chính sách như nghị định 61/2015 Của Chính Phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ việc làm Quốc gia (Ngân hàng chính sách xã hội); nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Nghị quyết số 54/2022/QH15 của Quốc hội: Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam;

Tại quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với người chấp hành xong án, đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án; đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người; với các dự án sản xuất kinh doanh được vay ngân hàng chính sách xã hội lên đến 2 tỷ đồng/dự án.

“Ươm tạo lớn nhất trong dự án KNBD là ươm taọ khát vọng và tình yêu cuộc sống trong mỗi hội viên”

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 844 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” là một chính sách đột phá thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia giúp các thành phần xã hội khởi nghiệp, lập nghiệp dựa trên các mô hình kinh doanh mới, nền tảng công nghệ và chuyển đổi số; từ đó hàng loạt chính sách khởi nghiệp cho các tầng lớp, đối tượng được ra đời như: Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp QĐ 939; Đề án 897/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và rất nhiều chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy khởi nghiệp mọi lúc mọi nơi. Ý tưởng và mô hình của KNBD là đưa KH&CN và Đổi mới sáng tạo vào các vùng xám của Đất Nước.

Thắp sáng những mãnh đời, khơi thông những khát vọng

Cách đây hơn 5 tháng, Vietnam Innovation Hub được đọc bộ tài liệu “Khởi nghiệp bình dân”, Tài liệu được sự chỉ đạo của Giám thị trại giam Phước Hoà, Đại tá Nguyễn Văn Đông, ghi chép, biên soạn bởi Anh Phan Thành Mai, Nhiều chuyên gia của Chúng tôi rất bất ngờ về tính khoa học, sáng tạo, logic, hữu dụng và thực tiễn của tài liệu. Chúng tôi đánh giá Tài liệu này phù hợp mọi đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp và là cuốn sách nên đọc khi khởi sự kinh doanh.

Quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình đào tạo tái hòa nhập, dạy nghề của Cơ sở Phước Hòa, đặc biệt là tài liệu với tên gọi giản dị “KHỞI NGHIỆP BÌNH DÂN” đã tạo động lực, cảm hứng cho Vietnam Innovation Hub cùng cộng đồng khởi nghiệp và các chuyên gia hỗ trợ… quyết định triển khai mở rộng, nhân rộng chương trình “Khởi nghiệp bình dân”. Đề án thực hiện cả bên trong và bên ngoài các cơ sở chấp hành án, đặc biệt là xây dựng hệ sinh thái KNBD để trước là thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng, sau là phát triển “kinh tế vùng xám” dựa trên tiến bộ của KH&CN và mô hình đổi mới sáng tạo mà cộng đồng Khởi nghiệp sáng tạo đang sẵn có. KNBD nhằm hỗ trợ các thành phần yếu thế, các cá nhân tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp cơ bản, tạo việc làm và thu nhập ổn định, lâu dài và bền vững.

Cụ thể Hệ sinh thái Khởi nghiệp Bình Dân dựa trên các trụ cột:

  1. Thành lập Quỹ khởi nghiệp Bình dân để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp bình dân từ chương trình KNBD trên phạm vi toàn quốc.
  2. Thiết lập sàn thương mại điện tử, công nghệ nền tảng để hỗ trợ kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp bình dân, gọi là Sàn TMĐT Bình Dân
  3. Cùng với Vietnam Innovation Hub đưa vào hoạt động các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp bình dân phạm vi toàn quốc, phấn đấu đến 2025-2030, mỗi tỉnh thành có ít nhất một cơ sở để hỗ trợ các hội viên trong mạng lưới.
  4. Tổ chức tập huấn đào tạo, tiếp nhận các Anh/Chị đã chấp hành án để hướng nghiệp và đào tạo nâng cao nhằm chuẩn bị tốt cho khởi nghiệp, lập nghiệp, công ăn việc làm… tại các dự án khởi nghiệp bình dân khác.
  5. Phối hợp và hợp tác để đưa các công nghệ mới, công nghệ phổ biến vào các cơ sở cải tạo để đào tạo thông qua sản xuất thực tế tạo công ăn việc làm cũng như thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp và thực hành trên mô hình thực tế.
  6. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, xây dựng văn hoá đoàn kết, phát huy giá trị tốt đẹp của cuộc sống, chống sa ngã, tái hoà nhập, góp phần cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bền vững.

Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà KHCN và Đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là xu thế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lấy doanh nghiệp, hạnh phúc của người dân làm trung tâm. Như lời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, qua đó Vietnam Innovation Hub cũng mong muốn rằng, Học viên KNBD đang chấp hành, tiếp tục rèn luyện, cải tạo tốt, chiến thắng chính bản thân mình, tích cực tham gia Chương trình Khởi Nghiệp Bình Dân, để ở góc độ nào đó, để trong mỗi chúng ta, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cùng đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đất nước, ấm no hạnh phúc của chính gia đình chúng ta.

Và để phát huy tinh thần “vượt thách thức, vực niềm tin” tái hoà nhập cộng đồng cần sự chung tay của các cấp Bộ Ban Ngành,  các cấp Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các giá đình, cộng đồng xã hội phối hợp với KNBD quan tâm, theo dõi, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ Người chấp hành án sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Chúng ta Đồng lòng, Nhất trí, Quyết tâm xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp bình dân để “KHÔNG CÓ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”.

Đình Trinh – Câu Tiễn

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.