vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

SỰ CẦN THIẾT ĐỂ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

Dám nghĩ, Biết làm, Tự chịu trách nhiệm

Cộng đồng là những thực thể xã hội phức tạp đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ từ những nhà lãnh đạo có chung tầm nhìn làm cho cộng đồng trở nên thịnh vượng, bền vững và hài hòa hơn. Lãnh đạo cộng đồng không chỉ là nắm giữ các vị trí hàng đầu trong các tổ chức chính thức mà còn là truyền cảm hứng cho mọi người nắm quyền sở hữu các mục tiêu chung của họ, huy động nguồn lực một cách hiệu quả và tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp.

Cộng đồng là một thực thể đồng thuận
Cộng đồng là một thực thể đồng thuận

Dưới đây là những kỹ năng cần thiết để thực hiện những điều này:

1. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng đầu tiên mà người lãnh đạo cộng đồng cần nắm vững là giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp không chỉ là nói mà còn là lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi một cách khôn ngoan. Các nhà lãnh đạo cần có khả năng truyền đạt tầm nhìn của họ theo cách truyền cảm hứng cho mọi người và xây dựng niềm tin. Họ cần có khả năng giao tiếp với nhiều bên liên quan khác nhau, từ người dân đến chính phủ và tạo ra một ngôn ngữ chung gắn kết mọi người lại với nhau. Giao tiếp hiệu quả cũng rất cần thiết để giải quyết xung đột, đàm phán thỏa thuận và xây dựng quan hệ đối tác.

Cộng đồng khởi nghiệp Campuchia

2. Lập kế hoạch chiến lược

Lãnh đạo cộng đồng đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược vượt xa các mục tiêu ngắn hạn và tập trung vào kết quả dài hạn. Các nhà lãnh đạo cần có khả năng phân tích dữ liệu phức tạp, xác định xu hướng và đặt ra các ưu tiên phản ánh nhu cầu thay đổi của cộng đồng. Họ cần có khả năng suy nghĩ sáng tạo, phát triển các giải pháp sáng tạo và huy động sự hỗ trợ từ mọi thành phần trong xã hội. Lập kế hoạch chiến lược cũng liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được, đánh giá tiến độ và điều chỉnh lộ trình khi cần thiết.

Thômg điệp rõ ràng, mục tiêu cụ thể

3. Tầm nhìn và mục đích rõ ràng

Có một tầm nhìn rõ ràng cho cộng đồng là rất quan trọng để lãnh đạo thành công. Một nhà lãnh đạo cộng đồng cần có khả năng xác định các vấn đề của cộng đồng, phát triển tầm nhìn để giải quyết chúng và truyền đạt nó cho những người khác. Một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn có thể truyền cảm hứng cho những người khác tham gia nỗ lực đạt được mục tiêu chung.

Top 10 Techfest Quốc gia 2023
Phải xây dựng được tầm nhìn đủ lớn, quốc gia

4. Kỹ năng hợp tác

Lãnh đạo cộng đồng không phải là công việc đơn lẻ mà là nỗ lực của nhóm bao gồm sự hợp tác với nhiều bên liên quan khác nhau. Các nhà lãnh đạo cần có khả năng xây dựng lòng tin, thiết lập quan hệ đối tác và làm việc với nhiều nhóm người khác nhau để đạt được mục tiêu chung. Kỹ năng hợp tác bao gồm lắng nghe tích cực, đồng cảm, tôn trọng sự đa dạng và sẵn sàng thỏa hiệp khi cần thiết. Những nhà lãnh đạo xuất sắc trong việc hợp tác có thể tạo ra sự phối hợp để nhân lên tác động của những nỗ lực của họ và nuôi dưỡng ý thức làm chủ giữa tất cả các bên liên quan.

Hợp tác là tính chất cơ bản của cộng đồng

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Lãnh đạo cộng đồng đòi hỏi khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp không có giải pháp dễ dàng. Các nhà lãnh đạo cần có khả năng phân tích dữ liệu, xác định nguyên nhân gốc rễ và phát triển các kế hoạch hành động nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản. Họ cần có khả năng tận dụng các nguồn lực, huy động sự hỗ trợ và thu hút cộng đồng tìm kiếm các giải pháp thiết thực. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả cũng liên quan đến việc sẵn sàng học hỏi từ những thất bại, chấp nhận rủi ro có tính toán và thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.

6. Trí tuệ cảm xúc

Lãnh đạo cộng đồng đòi hỏi trí tuệ cảm xúc ở mức độ cao, bao gồm khả năng quản lý cảm xúc của chính mình và hiểu được cảm xúc của người khác. Các nhà lãnh đạo cần có khả năng quản lý căng thẳng, giữ bình tĩnh trước áp lực và duy trì thái độ tích cực ngay cả trong những tình huống thử thách. Họ cần có khả năng khơi dậy hy vọng, động viên người khác và xây dựng khả năng phục hồi trong cộng đồng. Trí tuệ cảm xúc cũng liên quan đến sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và ý thức trách nhiệm xã hội, hướng dẫn các nhà lãnh đạo hành động một cách chính trực và minh bạch.

7. Khả năng phục hồi

Việc lãnh đạo cộng đồng không phải lúc nào cũng dễ dàng và thường có những thất bại. Người lãnh đạo phải có nghị lực vượt qua thử thách và không ngừng tiến về phía trước. Nó đòi hỏi sự kiên trì khi đối mặt với những trở ngại, luôn cam kết với tầm nhìn và truyền cảm hứng cho những người khác cũng làm như vậy. Khả năng phục hồi cho phép các nhà lãnh đạo tập trung vào các mục tiêu dài hạn và kiên trì vượt qua nghịch cảnh.
Để trở thành một nhà lãnh đạo cộng đồng hiệu quả, một người phải sở hữu nhiều kỹ năng lãnh đạo . Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để lãnh đạo cộng đồng thành công và nó không chỉ đòi hỏi khả năng thể hiện bản thân một cách rõ ràng mà còn bao gồm khả năng lắng nghe tích cực và đồng cảm với nhu cầu của cộng đồng.

Cộng đồng khởi nghiệp Indonesia, nơi tạo ra 12 kỳ lân Châu Á

Sự đồng cảm là một phẩm chất cần thiết của các nhà lãnh đạo cộng đồng, vì nó cho phép họ hiểu được nhu cầu và quan điểm của cộng đồng, cuối cùng truyền cảm hứng và hướng dẫn hành động của họ đồng thời luôn ghi nhớ lợi ích chung.
Ứng dụng Design Thinking trong các hoạt động là cách để trở thành lãnh đạo cộng đồng sáng tạo, đổi mới, đồng cảm và nhân ái.
Đình Trinh – https://www.growth-hackers.net

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.