vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Việt Nam đang trên hành trình trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức môi trường, xã hội không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu cấp bách.

Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp tạo tác động đang là những nhân tố chủ chốt, dẫn dắt sự thay đổi thông qua việc áp dụng mô hình kinh doanh sáng tạo để tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội.

Đầu tư tác động, hay Impact Investing, là một minh chứng cho sự chuyển dịch từ mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận truyền thống sang việc tạo ra sự kết nối, lan toả và tác động tích cực đến kinh tế, xã hội và môi trường. Điều này không chỉ phản ánh một xu hướng đầu tư toàn cầu mà còn đi đôi với các mục tiêu phát triển bền vững bao trùm của Việt Nam.

Khởi nghiệp tạo tác động đang là những nhân tố quan trọng, tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội

Một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công đầu tư và kinh doanh tạo tác động tại Việt Nam trên thị trường toàn cầu chính là định hướng hoạt động, tuân thủ các quy định và điều ước quốc tế. Việc này đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc tạo ra tác động tích cực mà còn phải đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế, các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là những rào cản liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động. Việc vượt qua những thách thức này không chỉ cần sự đầu tư vào công nghệ và quản lý chất lượng mà còn cần một chiến lược kinh doanh linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi của thị trường và quy định quốc tế.

Những yếu tố cần cải thiện

Để thúc đẩy đầu tư và kinh doanh tạo tác động, Việt Nam cần xem xét một loạt yếu tố từ việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận tài chính, đến việc nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản lý dự án và đổi mới sáng tạo. Sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính sẽ là chìa khóa để tạo ra một hệ sinh thái đầu tư tác động mạnh mẽ. Việt Nam, với sự tăng cường của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và nguồn lực tài chính, đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh tạo tác động.

Nhiều khoá học, chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ, lan toả cho DN tạo tác động xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và kinh doanh tạo tác động bao gồm khả năng tiếp cận nguồn vốn, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, môi trường pháp lý và chính sách, cũng như năng lực quản lý và kỹ thuật của doanh nghiệp. Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và nhu cầu xã hội, cùng với khả năng áp dụng công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ tạo tác động, cũng là những yếu tố quyết định cho sự thành công của các doanh nghiệp trong việc tạo ra tác động tích cực và bền vững.

Bởi nó không chỉ là một lựa chọn kinh doanh thông minh mà còn là một cam kết đối với sự phát triển bền vững, mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển của Việt Nam.

Như vậy, việc vượt qua các rào cản kỹ thuật bằng các công nghệ tạo tác động mới trong sản xuất và kinh doanh không chỉ giúp Việt Nam hòa nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra một tương lai bền vững cho thế hệ tiếp theo.

Dương Liên LinkSME

 

1 thought on “Làng Impact Village: Đầu tư và kinh doanh tạo tác động định hình tương lai – phát triển bền vững.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.