vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Trước những yêu cầu thực tiễn mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) đã biểu quyết và thống nhất kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo.

Trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về KNST một cách tổng thể, đồng bộ, thống nhất; phát triển hệ sinh thái theo chiều sâu, theo ngành, lĩnh vực, địa phương và lấy hệ thống trung tâm hỗ trợ KNST, trung tâm ĐMST làm hạt nhân phát triển.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại buổi họp

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết, thông qua đánh giá hoạt động năm 2023 của Đề án cho thấy các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh, các thành tố cơ bản đã được hình thành. Tuy nhiên, hình thành, quản lý các tổ chức về cơ chế chính sách để thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST vẫn còn vướng mắc. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng hành lang pháp lý cho khởi nghiệp ĐMST rất quan trọng. Trên cơ sở đề xuất của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN cần phải tổ chức đánh giá Đề án 844, khẩn trương xây dựng một Nghị định của Chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc trong toàn bộ hệ thống; trong đó có những chính sách đặc thù ưu đãi cho các tổ chức ĐMST, tổ chức KNST nòng cốt. Đặc biệt là những cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, khơi thông các nguồn lực tài chính sẵn có từ trong nước, nước ngoài, thúc đẩy ĐMST mở, phát triển hệ sinh thái của các ngành, lĩnh vực; cơ chế tài chính đặc thù cho các hoạt động đào tạo, ươm tạo cho KNST.

Toàn cảnh Họp Ban Điều hành Đề án 844.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ chế phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương từ cấp trung ương đến cấp triển khai cụ thể nhằm thống nhất định hướng, chia sẻ nguồn lực phù hợp đối với hệ sinh thái KNST. Trong đó, lấy hệ thống trung tâm KNST cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương đã và đang hình thành làm hạt nhân để kết nối và trực tiếp triển khai các hoạt động kết nối. Nghiên cứu tiếp tục triển khai hoặc điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái giai đoạn hiện nay đối với các Chương trình, Đề án của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Đặc biệt, thúc đẩy hệ sinh thái KNST trong các ngành, lĩnh vực, gắn với vai trò quản lý nhà nước của các Bộ chuyên ngành trong việc thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái với các đặc tính, thành tố khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Tăng cường phối hợp, khơi thông, thu hút nguồn lực về vốn, tài chính, cơ sở hạ tầng, chuyên gia từ cả khu vực công, khu vực tư nhân và lực lượng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài cho KNST.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối đầu tư, thu hút nguồn lực đầu tư từ các cá nhân, tổ chức, quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước, quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư của Việt Nam, các quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Nhanh chóng nắm bắt và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam để vượt qua giai đoạn khó khăn trong thu hút vốn đầu tư trên toàn thế giới.

Ngọc Hân

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.