vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Đặc khu B – Boring Zone

Mạng lưới Vietnam Innovation Hub (innovation247.net) cùng cộng đồng những “Nhà sạt nghiệp” (Những Founder đã thất bại hoặc đã quá thành công) cùng xây dựng “The SandBox” Boring Zone – BZ cho những “ý tưởng điên rồ” gọi là “Giải pháp B” nhằm đề xuất những ý tưởng kinh doanh, giải pháp công nghệ đột phá giải quyết các vấn đề xã hội hoặc phát triển kinh tế xã hội chưa có tiền lệ mà cách tiếp cận truyền thống bất khả thi và điên rồ. Khi ý tưởng được chấp thuận qua vòng sơ loại sẽ nhận được các khoản tài trợ, donate của cộng đồng hoặc đầu tư từ các nhà đầu tư và cả những tay chơi công nghệ hàng đầu thế giới.

Dự án hy vọng về một thế giới X không nghèo đói, con người được bình đẳng sáng tạo và thừa hưởng những tinh hoa của công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại. Boring Zone dự kiến sẽ phát động vòng quay đâu tiền vào tháng 5/2024 và chấp nhận các ý tưởng từ cộng đồng kinh tế công nghệ toàn cầu, tất nhiên yếu tố được xét đến đầu tiên là “chất điên” của ý tưởng.

Hãy chuẩn bị cho kỹ nguyên ” Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, con người và máy sinh lý sẽ cùng chung sống hoà bình trong kỷ nguyên thế giới X.

By Câu Tiễn

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.