vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Động lực, không gian phát triển truyền thống

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư truyền thống, Bình Phước có nhiều tiềm năng, lợi thế để đầu tư. Ưu thế lớn nhất của tỉnh là có diện tích đất đai lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ với hơn 6.800km2. Đây là lợi thế vô cùng quan trọng về không gian phát triển. Cùng với đó, Bình Phước có diện tích cây cao su lớn nhất cả nước, với hơn 245.000 ha; diện tích cây điều lớn nhất cả nước, với hơn 150.000 ha. Đây là tiềm năng to lớn để Bình Phước phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghiệp từ các cây trồng chủ lực.

Bên cạnh những động lực phát triển truyền thống với quỹ đất dành cho các khu công nghiệp lớn và quy mô như Bình Phước có 13 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích trên 6.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,5%, trong đó KCN Becamex – Bình Phước diện tích 2.450 ha và KCN Minh Hưng – Sikiko diện tích 655 ha. Đây là 2 KCN mới, có quy mô lớn, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại và giao thông đi lại thuận tiện, rất thích hợp cho các nhà đầu tư. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh mở rộng thêm 3 KCN với tổng diện tích 2.500 ha, trong đó KCN Bắc Đồng Phú 900 ha, KCN Nam Đồng Phú 600 ha, KCN Minh Hưng – Sikiko 1.000 ha; quy hoạch mới 5 KCN với tổng diện tích 6.800 ha, trong đó có KCN Đồng Phú 3.300 ha. Ngoài ra, tỉnh có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với diện tích 28.000 ha.

Động lực phát triển mới kế thừa và kết hợp với Truyền thống

Theo định hướng phát triển về chiều sâu gắn với thay đổi mô hinh tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng năng suất, giá trị gia tăng, tăng cường kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh… đặc biệt là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với tài nguyên lợi thế bản địa nhưng nắm bắt tận dụng được sức mạnh công nghệ của thời đại, đây được xem là “con đường cao tốc” đến với thắng lợi trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Theo nghiên cứu của nhà kinh tế học Robert Merton Solow (23 tháng 8 năm 1924  – 21 tháng 12 năm 2023), với lý thuyết tăng trưởng kinh tế mà đỉnh cao là mô hình tăng trưởng ngoại sinh được đặt tên theo tên của ông, theo đó tăng trưởng kinh tế đo lường trên 3 yếu tố: Vốn và tiết kiệm; năng suất lao động và dân số; Cải tiến kỹ thuật, công nghệ, theo Solow thì yếu tố thứ 3 là Cải tiến và công nghệ đóng vai trò then chốt trong mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại. Và theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đại học Stanford (Mỹ) vào 2019 thì Đổi mới sáng tạo có thể đóng góp đến 85% tổng mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

Vậy, Để đổi mới sáng tạo đi vào sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, cách hữu hiệu nhất là thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới để hiện thực hoá tăng trưởng kinh tế bằng năng lực đổi mới sáng tạo.

Bình Phước Tiên phong – Sáng tạo – Toàn cầu

Thực hiện Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, tỉnh Bình Phước luôn đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ và dành nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, nhất là hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với chủ đề “Tiên phong – Sáng tạo – Toàn cầu”, sự kiện Techfest Bình Phước, Bình Phước Innovation Day 2023 và vinh danh Vietnam Innovation Hub Award 2023 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12-2023 đã khép lại với những thành công ngoài mong đợi.

Sự kiện đánh dấu sự bứt phá về tư duy và tầm nhìn vì một Bình Phước phát triển trên nền tảng KH&CN gắn với Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trước thách thức và cơ hội Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Bình Phước luôn chọn cho mình một lối đi riêng dựa trên những trụ cột cơ bản của chính sách đường lối đột phá về Thể chế, Nguồn nhân lực và Hạ tầng, dưới góc nhìn của việc xây dựng hình thành phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mà trong đó Khởi nghiệp sáng tạo làm nòng cốt thì Bình Phước ưu tiên lựa chọn thiết kế hạ tầng và kiến tạo chính sách phát triển cho Đổi mới sáng tạo từ tư duy tầm nhìn, chính sách cho đến hạ tầng cơ sở vật chất cơ bản.

Đổi mới sáng tạo là một hành trình khoa học lâu dài và bền bỉ, yếu tố nguồn nhân lực quyết định sự thành công của cuộc cách mạng mang tên Innovation này. Con đường xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương hay trên bình diện quốc gia là một quá trình mở, đầy hoài nghi và thách thức, sự mù mờ trong hiệu quả trước mắt là luôn hiện hữu và là những tảng đá ngáng chân người làm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, do đó vài trò kiến tạo và đổi mới phải bắt đầu từ Quản lý nhà nước về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Chính phủ ban hành năm 2022 là cơ sở quan trọng đề ra nhiệm vụ, giải pháp giúp nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế. Chương trình Đồng hành cùng Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của mạng lưới Vietnam Innovation Hub cũng đã hỗ trợ các nghiên cứu nền, giới thiệu các mô hình quốc gia, thông lệ quốc tế giúp cho việc xây dựng chính sách, cũng như một số các hoạt động truyền thông để giới thiệu về chính sách đến các tổ chức, cơ quan hữu quan.

“Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, Khởi nghiệp sáng tạo là cao tốc tiên phong”

Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả và tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin

Câu Tiễn

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.