vnstartup.vn

Hãng thông tấn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng sẽ được công bố lúc 17h hôm nay (12/3).

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII – ‘Provincial Innovation Index’) gồm 52 yếu tố thành phần.

Năm 2023, lần đầu tiên bộ chỉ số được Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên toàn quốc. Bộ chỉ số hướng đến cung cấp bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cũng như cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

Hệ thống chụp ảnh 3D và in ra, sản phẩm của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) trưng bày tại Techconnect 2023

Bảng xếp hạng được công bố chiều nay tại Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thể hiện hiện trạng mô hình phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2023.

Năm 2022 bộ chỉ số đã được xây dựng thử nghiệm với 20 địa phương. Sau khi có kết quả, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ “triển khai xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023” (Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2023).

PII được xây dựng bám sát cấu trúc của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII (Global Innovation Index) do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hàng năm và được Chính phủ sử dụng trong quản lý, điều hành từ năm 2017.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII có phạm vi rộng, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương. Do đó, bộ chỉ số sẽ là công cụ để mỗi tỉnh/thành phố soi chiếu được chi tiết góc độ ở các khía cạnh đầu ra, đầu vào, xác định rõ điểm mạnh, yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Vnexpress

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.