Nếu bạn là người đam mê những cuốn sách thì tại sao không kinh doanh nó, hay đơn giản hơn có thể kinh doanh những vật dụng có thể giúp ích cho việc đọc sách, dưới đây là những ý tưởng phát minh về dụng cụ hỗ trợ đọc sách mà chắc chắn sẽ làm