Thẻ: xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu: Bắt đầu từ màu sắc đặc trưng của công ty

Một số màu sắc đã trở thành màu đặc trưng với một số công ty lớn: đỏ là một phần của thương hiệu CocaCola, IBM là “Big Blue”, và McDonalds được xác định bởi các vòm vàng. Hãy xây dựng màu sắc phù hợp với bạn khi bạn đang trang trí lại văn phòng, thiết kế

Để triển khai một chiến dịch marketing hiệu quả bạn cần làm gì đầu tiên?

Marketing là một lĩnh vực khá khó hiểu, nhiều người đều cộng nhận như thế, điều đó giải thích tại sao từ “marketing” lại không được dịch sang tiếng Việt bởi không có từ nào có thể truyền tải đúng ý nghĩa của nó. Chính vì không được dịch ra tiếng Việt nên nhiều người