Top

Trang chủ Công nghệ Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Vĩnh Phúc và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Vĩnh Phúc và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

anh

          Để nâng cao hơn nữa phong trào khởi nghiệp sáng tạo ở Vĩnh Phúc về cả lượng và chất, việc xây dựng chiến lược thu hút, kết nối đầu tư mạo hiểm và kiến tạo thị trường vốn cho Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Vĩnh Phúc thông qua đổi mới sáng tạo mở là cần thiết.

          Vốn và Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

          Các nguồn tài trợ thay thế như quỹ đầu tư mạo hiểm được nhìn nhận là có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từ đó thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế trong bình thường mới.

          Đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) được hiểu là đầu tư vào các dự án start-up có tiềm năng và cần nguồn vốn nhất định với quan điểm tăng trưởng dài hạn. Đây là những khoản đầu tư có rủi ro cao, tính thanh khoản thấp, nhưng có khả năng mang lại lợi nhuận ấn tượng nếu đầu tư hiệu quả. Đầu tư mạo hiểm (VC) là một hình thức đầu tư tư nhân tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và các công ty mới nổi giai đoạn đầu có ít hoặc không có lịch sử hoạt động nhưng có tiềm năng phát triển đáng kể. Các công ty còn non trẻ bán cổ phần sở hữu cho các quỹ đầu tư mạo hiểm để đổi lấy tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn quản lý. Theo một cách khác đầu tư mạo hiểm sẽ hướng tới đối tượng là các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, đổi mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai – đây cũng chính là kết quả trực tiếp của hoạt động Đổi mới sáng tạo.

          Vốn đầu tư mạo hiểm là nguồn vốn tài trợ hay nguồn lực tài chính cho hoạt động này. Bản chất của vốn đầu tư mạo hiểm là một dạng kinh doanh vốn, trong đó người có vốn thông qua một người có kinh nghiệm quản lý đầu tư để đầu tư vào những doanh nghiệp chưa trưởng thành nhưng có khả năng thu lợi nhuận cao trong dài hạn. Đây là nguồn tài trợ cho những ý tưởng mới, cho những start-up dám nghĩ dám làm và là một chất xúc tác hiệu quả cho hoạt động Đổi mới sáng tạo tại mỗi quốc gia.

          Với số quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam khá nhiều, gồm các quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phần tư nhân; quỹ đầu tư công nghệ cao và đầu tư mạo hiểm (Dragon Capital, IDGVV-IDG Venture Vietnam, VinaCapital, FPT Venture,); quỹ đầu tư vào bất động sản; quỹ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các công ty cổ phần, Liên quan đến quỹ đầu tư mạo hiểm số liệu cũng không thống nhất giữa các nguồn. Theo thống kê của Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện nay có khoảng gần 100 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, trong đó có khoảng 20 quỹ nội.  Mặt khác, theo thống kê của Bộ KH&CN (2021), Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 196 khu làm việc chung, 69 vườn ươm DN và 28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thành lập. Số lượng Quỹ Đầu tư mạo hiểm coi Việt Nam là thị trường mục tiêu có 108 Quỹ đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 23 Quỹ có pháp nhân Việt Nam, 23 Quỹ thuần Việt.

Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mở và hình thành, phát triển vùng trung tâm đổi mới sáng tạo mở vùng thủ đô diễn ra mới đây tại Vĩnh Phúc.

          Định hướng thu hút đầu tư mạo hiểm và thị trường vốn tại Vĩnh Phúc.

          Xây dựng nền tảng số để kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp Vĩnh Phúc với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Có thể chờ đợi, tận dụng nền tảng số hóa quốc gia, hoặc xây dựng nền tảng số của Vĩnh Phúc. Nền tảng số hóa đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo với mục tiêu trở thành một hệ thống dữ liệu và vận động tài chính hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ Vĩnh Phúc, cho phép các doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối với các nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước để thiết lập các thương vụ đa phương nhằm vận động vốn cho doanh nghiệp.

          Nền tảng cần bảo đảm một số tính năng cốt lõi như: tổng hợp thông tin và định vị giao tiếp giữa doanh nghiệp trẻ và các nhà đầu tư; tạo dựng nên những nhà sáng lập và một cộng đồng những nhà đầu tư mạo hiểm; liên tục cập nhật hệ thống các thỏa thuận và thương lượng trên một nền tảng tập trung và cực kỳ dễ kiểm soát và ứng dụng; thu thập thông tin thông qua các cuộc thi khởi nghiệp; nền tảng là cầu nối giữa các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư thiên thần nhằm kết nối ý tưởng và gọi vốn đầu tư một cách dễ dàng và hiệu quả trên không gian số…

          Phát triển thị trường dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực tài chính, quản lý, công nghệ, luật pháp… nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư mạo hiểm hoạt động tư vấn phát triển sẽ tạo ra mạng lưới thông tin hiệu quả giúp các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro và có thể dự báo hợp lý về xu hướng phát triển trong các lĩnh vực công nghệ mới ở Vĩnh Phúc.

          Cần phải nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm, các quy định và hướng dẫn thực hiện dành riêng cho hệ thống các ngân hàng thương mại với vai trò là trung gian tài chính của Quỹ đầu tư mạo hiểm và ý tưởng đổi mới sáng tạo cũng cần được xem xét. Nguồn lực từ phía các ngân hàng thương mại là rõ ràng. Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam nắm rõ tình hình tài chính của thị trường, dự đoán được các xu hướng phát triển và là một trong những bộ phận tích cực nhất trong việc áp dụng KHCN, chuyển đổi số và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Những kinh nghiệm trong quản lý hoạt động của các ngân hàng thương mại như một tổ chức tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành những quy định về quản lý hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cũng như ở Vĩnh Phúc.

          Về phía các doanh nghiệp của Vĩnh Phúc, là trọng tâm của hoạt động Đổi mới sáng tạo, cần trang bị và luôn cập nhật những kiến thức mới về cả tài chính và KHCN. Doanh nghiệp mong muốn khởi nghiệp ĐMST cần trang bị tốt kiến thức về quản lý tài chính, thu hút và huy động vốn, quản trị nguồn vốn để sẵn sàng tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp ngoài ngành công nghệ thông tin, việc thu hút sự quan tâm của các Quỹ đầu tư mạo hiểm cả trong và ngoài nước là thách thức không nhỏ nếu không có sự đầu tư nghiên cứu bài bản và nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Bản thân doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược kinh doanh khả thi, một ý tưởng đổi mới sáng tạo đột phá nhưng hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực, khía cạnh thu hút sự chú ý của nhà đầu tư để có thể đón nhận nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo