Top

Trang chủ Video CÓ TRẢI QUA NHIỀU THẤT BẠI MỚI ĐẾN NGÀY KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

CÓ TRẢI QUA NHIỀU THẤT BẠI MỚI ĐẾN NGÀY KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

anh

Không có một công thức hay độ tuổi cố định nào nhất định cho sự thành công của một cá nhân trong quá trình phát triển của một startup. Mỗi người sẽ có những hành trình xây dựng startup của riêng mình một cách khác nhau và những trái nghiệp tích lũy sẽ là chìa khóa để mở rộng cánh của đến với sự thành công.